Strefa klienta

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia polisy OC ?

Do zawarcia polisy OC wystarczy dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

 

Jak wygląda proces ubezpieczenia samochodu? Czy osobista wizyta w agencji jest konieczna?

Do przygotowania oferty ubezpieczenia pojazdu niezbędne jest podanie szczegółowych danych np marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji , data pierwszej rejestracji i danych wszystkich właścicieli . Można wysłać takie dane mailem lub podać telefonicznie. Wizyta w agencji do przygotowania oferty nie jest konieczna.

 

Dlaczego u Państwa mogę znaleźć tańszą ofertę niż w innej agencji?

Współpracujemy obecnie z 14 firmami, które oferują najkorzystniejsze warunki i składki. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta. W oparciu o informacje uzyskane od klienta i wieloletnie doświadczenie wyszukujemy najkorzystniejsze oferty.

 

Jestem z Warszawy. Interesuje mnie ubezpieczenie samochodu. Czy mogę go u Państwa ubezpieczyć?

Oczywiście bez problemu. Ubezpieczamy pojazdy na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego właściciela, bez względu na jego adres zameldowania. Mamy klientów z różnych regionów Polski.

 

Czy mój mąż/żona może ubezpieczyć za mnie mój samochód? Jakie dokumenty musi mieć z sobą?

Zapraszamy z dowodem rejestracyjnym, ostatnia polisą i datą wydania prawa jazdy (mogą być kopie dokumentów).

 

Dlaczego jeszcze przed wystawieniem polisy muszę podać numer rejestracyjny czy inne szczegółowe dane dotyczące mojego samochodu?

Dane te są niezbędne do wyliczenia składki - wymóg firm ubezpieczeniowych.

 

Z iloma firmami Państwo współpracują?

Obecnie współpracujemy z 14 najlepszymi ubezpieczycielami: PZU, Warta, HDI Asekuracja, Ergo Hestia, Allianz, AXA Ubezpieczenia, Generali, Gothaer, Proama, Compensa, Inter Risk, Balcia Insurance, Loyds, Link4

 

Czy po spowodowaniu szkody komunikacyjnej jest jakaś możliwość, aby nie płacić większej składki?

W przypadku szkody komunikacyjnej trzeba się liczyć z częściową utratą wypracowanych zniżek lub nawet ze zwyżkami . Aby uniknąć znacznej zwyżki składki, możnemy w kolejnym roku zmienić ubezpieczyciela na takiego, który zaproponuje atrakcyjniejsza ofertę.

 

Kiedy należy wypowiedzieć polisę OC, żeby zmienić ubezpieczyciela?

Roczna polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok (jeżeli składka za bieżący okres została w całości opłacona). Jeżeli chcemy zmienić firmę musimy najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia wypowiedzieć umowę OC.

Jeżeli natomiast kupujemy samochód z ważną polisą OC mamy prawo z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania i ubezpieczyć pojazd w innej firmie. Polisa zbywcy po zakończeniu okresu ochrony nie wznawia się na kolejny rok, należy więc pamiętać, aby nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu i najpóźniej ostatniego dnia ubezpieczyć pojazd na kolejny rok.

 

Mam samochód, który jest zepsuty. Kończy mi się ubezpieczenie OC. Jeśli nie zamierzam jeździć tym samochodem, czy mogę go nie ubezpieczać?

Pojazd, który jest zarejestrowany musi mieć ubezpieczenie OC. Brak ciągłości polisy OC spowoduje nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary.

 

Jakie kary są za brak polisy OC?

W Polsce za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest kara, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Opłata ta jest uzależniona od najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w Polsce, rodzaju pojazdu i od przerwy OC.
Kara za brak OC 2018rok
Samochód osobowy:
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 4200zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 2100 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 840 zł.
Motocykl lub motorower:
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 700zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 350 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 140 zł.
Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 6300 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 3300 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 1320 zł.
Należy pamiętać, że w razie spowodowania szkody przez kierującego nieubezpieczonym pojazdem UFG będzie dochodził od sprawcy pokrycia kosztów wypadku.
Podstawa prawna
Właściwy jest tutaj artykuł 88 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późń zm). Art. 88.

 

Uczestniczyłem w kolizji - co zrobić?

Przede wszystkim zadzwonić do centrum alarmowego firmy w której mamy polisę OC. Numer telefonu znajduje się na polisie. Warto również być przygotowanym/ą na ewentualność kolizji i mieć w samochodzie oświadczenie sprawcy kolizji (formularze dostępne są do pobrania w internecie)

 

Sprzedaję samochód innej osobie. O czym muszę pamiętać pod kątem ubezpieczenia?

Na umowie sprzedaży trzeba wpisać dane osobowe nowego nabywcy z numerem PESEL lub w przypadku firm z numerem REGON. Polisę OC należy przekazać nabywcy pojazdu, a towarzystwo ubezpieczeniowe poinformować o sprzedaży (czyli wysłać kopię umowy lub faktury elektronicznie, pocztą lub za pośrednictwem agenta).

 

Czy po sprzedaży samochodu dostanę zwrot składki z polisy?

Jeśli umowa komunikacyjna OC/AC/NNW/ASSISTANCE zostanie rozwiązana, można otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Do kupującego należy decyzja czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy OC, czy też ją wypowie (koniecznie na piśmie). Jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, będzie możliwy zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony.

 

Jakie są obowiązki kupującego samochód ?

Kupujący powinien przepisać na siebie przejętą od sprzedającego polisę OC lub wypowiedzieć ją w dowolnym momencie jej trwania i zawrzeć nową. Jeżeli kupiony pojazd nie posiada ważnej polisy OC, należy go ubezpieczyć najpóźniej w dniu zakupu.

 

Mam karte EKUZ. Czy powinienem wykupić dodatkowe ubezpieczenie na czas urlopu za granicą?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do leczenia za granicą w państwowych placówkach zdrowia na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Można wykorzystać ją w nagłej sytuacji, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z usług medycznych, jednak nie zapewnia ona pełnej ochrony, jaką daje ubezpieczenie podróżne. Karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów np opłat za usługi medyczne, które obowiązują w danym kraju, jak opłata za przejazd karetką czy pobyt w szpitalu. Karta nie pokryje również kosztów ratownictwa czy transportu medycznego do Polski.

 

Widzę, że agencja otwarta jest do 17:30. Nie dam rady przyjechać do Państwa do 17.30 w tym tygodniu, a pilnie potrzebuję ubezpieczenie. Czy jest szansa umówić się koło godziny 18:00?

Oczywiście możemy umówić się później – w takim wypadku, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.